Skip to product information
1 of 1

Kotobukiya

Kotobukiya GN016 Zoids: Highend Master Model AZ-03 Murasame Liger

Kotobukiya GN016 Zoids: Highend Master Model AZ-03 Murasame Liger

Zoids: Highend Master Model (HMM) AZ-03 Murasame Liger

Regular price $139.99 USD
Regular price $139.99 USD Sale price $139.99 USD
Sale Sold out
Out of Stock
View full details