Skip to product information
1 of 1

Kotobukiya

Kotobukiya KP602 Maruttoys Tamotu Pro Midnight Blue Ver.

Kotobukiya KP602 Maruttoys Tamotu Pro Midnight Blue Ver.

1/12 Maruttoys Tamotu Pro Midnight Blue Ver.

Regular price $39.99
Regular price Sale price $39.99
Sale Sold out
In Stock
View full details